Visie

Karen Van Wolvelaer

"In mijn voorgaande jobs ontmoette ik de meest uiteenlopende gezinnen en hoorde ik de meest verschillende opvattingen over het leven, de liefde, en opvoeden. Het was telkens een genoegen om toegelaten te worden door ouders, jongeren, gezinnen en te mogen spreken met hen over de situaties die moeilijk lopen.

Eén gevoel was universeel: niets is zo belangrijk als thuis kunnen thuiskomen. Tot rust komen binnen het gezin is nodig. Door de drukte die iedereen ervaart en de vele verplichtingen die ieder heeft, is een rustpunt zo belangrijk. En een thuis heeft iedereen – bij sommigen meer traditioneel dan bij anderen. Het is dan ook des te belangrijker dat die plek zoveel mogelijk energie en rust geeft."


Beroepsgeheim

Binnen therapie is vertrouwen de belangrijkste bouwsteen. Zonder het vertrouwen te voelen dat je vrijuit kan spreken, is therapie weinig zinvol.

Beroepsgeheim betekent dat alles wat gezegd wordt binnen therapie, tussen therapeut en cliënt blijft. Enkel met toestemming van de cliënt in kwestie kan in bepaalde situaties beperkte informatie doorgegeven worden. Dit kan in de vorm van een verslag maar ook door overleg met een andere betrokken hulpverlener. Belangrijk is dat er wordt uitgegaan van need to know en niet want to know. Wat doorgegeven wordt tussen hulpverleners moet relevant zijn voor de jongere, ouder(s) en/of het gezin.

Er zijn echter grenzen aan beroepsgeheim: wanneer er sprake is van gevaar voor zichzelf of anderen, is er een plicht om te voorkomen dat het gevaar groter wordt. In dit geval volgt in eerste instantie een transparant gesprek met de cliënt. Er wordt bekeken wat kan en moet gebeuren en wie eventueel op de hoogte gebracht moet worden om zo de veiligheid opnieuw te kunnen garanderen.

Neem vrijblijvend contact op

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x